Igor Gržetić

Bio / CV

Igor Gržetić rođen je u Rijeci 1981. Školu Primijenjenih umjetnosti – smjer: kiparski dizajn, završio je 2000. godine, da bi te iste upisao studij likovne umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Godine 2008. završava Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a kao izborni predmet odslušao je grafiku u klasi prof. Jasne Šikanje. Diplomirao je na temu Geneze ikonologije i Uvoda u fetiš(izam). U likovnoj praksi najčešće ostaje u domeni kompjuterske grafike, grafičkog dizajna i eksperimentalnog videa – unutar sva tri diskursa istražujući načela Creative Commons-a. Od 2004. objavljivao je analitičke tekstove u riječkom časopisu za umjetnost i kulturu Re u kojem je do 2009. obnašao funkciju urednika Likovnosti. Početkom 2008. u krčkoj galeriji Decumanus surađujući s Centrom za kulturu Grada Krka,priređuje projekt – D6, na kojem su se tijekom jednomjesečnog programa predstavili mladi krčki i riječki likovnjaci. Krajem iste godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci održava gostujuće predavanje na temu Gombrichove teorije umjetnosti. Početkom 2010. u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem organizira uspješnu izložbeno-humanitarnu akciju Likovnjaci kvarnerskih otoka Haitiju. (Prikupljena sredstva utrošena su u izgradnju tamošnje škole!) Jedan je od osnivača [KUL•]-a, iliti Kulturno-umjetničkog laboratorija. Radi kao stručni suradnik Centra za kulturu Grada Krka, te vanjski suradnik Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka. S kolegama iz [KUL•]-a, Lenom Franolić i Marinom Dlakom, razvijao je projekte: Festival eksperimantalnog filma i videa – (A)FEFV, Prvomajski inkubator i D2. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

[2005.] Fetish/fetishizam/fetishist, Galerija Decumanus, Krk

[2007.] Car Crashes Erotica (CCE), Galerija OK, Rijeka

[2008.] Pitanje & EVOLUCIJA, u okviru projekta D6, Galerija Decumanus, Krk

[2009.] appleEater, eksperimentalni video-event, Galerija Trag, Rijeka

[2010.] Rorschach & Nova pornografija, Galerija Decumanus, Krk

[2011.] Pomicanje, Galerija Kortil, Rijeka

[2012.] Rorschach & Nova pornografija, Pomorski muzej Crne Gore, Kotor

[2012.] Rorschach & Nova pornografija, Galerija Juraj Klović, Rijeka

[2014.] Mediologija, Galerija Decumanus, Krk

[2016.] BitchCraft, Galerija Decumanus, Krk

[2018.] K.o.z.m.o.g.o.n.i.j.e., Galerija Galerijskog centra Varaždin, Varaždin

[2018.] K.o.z.m.o.g.o.n.i.j.e., Galerija Pikto, Zagreb

[2018.] Novi Rorschach, Muzej Pachen, Rockenhausen, Njemačka

[2019.] MediaCraft, Galerija Juraj Klović, Rijeka

[2020.] K.O.Z.M.O.G.O.N.I.J.E.: Konjukcija 20.20., Galerija Juraj Klović, Rijeka

[2021.] K.o.z.m.o.g.o.n.i.j.e.: MMXXI, Galerija Decumanus, Krk

[2021.] MediaCraft, izložba na otvorenom, Trg Kamplin, Krk

 

SKUPNE IZLOŽBE I OSTALI PROJEKTI:

[1998.] Izložba radova minijature povodom 500. obljetnice rođenja J. Klovića, Filodrammatica, Rijeka 

[2000.] Izložba radova maturanata Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Galerija Kortil, Rijeka 

[2001.] Glazbeni performansi Big Art Violić Banda (Goli otok, Sv. Vincenat i Rijeka) 

[2004.] Završna izložba studenata Odsjeka za likovne umjetnosti, zgrada Ivexa, Rijeka; Video radionica pod mentorstvom Tanje Golić: realiziran omnibus Kontrasti; Izložba digitalnog dizajna i umjetnosti - EduKon, Zagreb; Velesajam cooltoure, SC (Studentski centar), Zagreb

[2005.] Dizajn ovitka zbirke poezije Nešto prijateljsko, Melite Sanković 

[2006.] Vizualni identitet časopisa Re 11OP. ART QUISISANA 2006., Opatija i Volosko, prikazana projekcija BondageTelevision; OD6DO9 – reova izložba (ne)objavljenih naslovnica, Galerija Prtečac, Rijeka

[2007.] Dizajn ovitka romana O Marti i drugim stvarima, Josipa Naglića; Vizualni identitet časopisa Re 12; Vizualni identitet časopisa Re 13;

[2008.] Dizajn ovitka romana Stakleno oko, Nebojše Lujanovića; Dizajn ovitka knjige Filmski eseji, Dejana Durića; Vizualni identitet otočnog festivala Inkubator (plakat, letak, T-shirt);

[2009.] RAF (Revija amaterskog filma), Kino Grič, Zagreb, prikazan video appleEating; Vizualni identitet otočnog festivala Inkubator (plakat, letak); Ovitak međunarodnog časopisa Ikon (2-2009); Inter(A)kcije (desetodnevni festival u organizaciji Infoshopa i Udruge Arterija), Molekula, Rijeka, prikazan video Revolutin Will Be TelevisedPrvomajski inkubator, Krk, prikazani video-radovi appleEater i Revolutin Will Be Televised; Sedmodnevni Kulturno-umjetnički festival KUFer, Pula, predstavljena video-instalacija einfühlung realizirana u suradnji s riječkom umjetnicom Leom Čeč 

[2010.] [KUL•] u nastajanju - inicijativa za osnivanje Kulturno-umjetničkog laboratorija, Galerija Dagmar, Krk, prikazan video new-appleeaterLikovnjaci kvarnerskih otoka Haitiju, izložbeno humanitarna akcija, Galerija Decumanus, grad Krk / Galerija Knežev dvor, grad Rab / Galerija Lapidarij, Omišalj; Prvomajski inkubator, Krk, izložen fotografski poliptih THEflag: @ in Arcadia ego; ovitak međunarodnog časopisa Ikon (3-2010); vizualni identitet 4. međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija; Izložba novoprimljenih članova HDLU Rijeka, Galerija Klović, Rijeka

[2011.] [KUL•] u nastajanju, Galerija Dagmar, Krk, izložen grafički triptih From Darvin to Marx and Freud i grafika Novi Rorschach; Prvomajski inkubator, Krk, izložena računalna grafika dictators (as) pornstars; ovitak međunarodnog časopisa Ikon (4-2011);  vizualni identitet 5. međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija; Suvremena riječka fotografija - selektirani skupni projekt HDLUR-a, Galerija Juraj Šporer, Opatija; Crtež – grafika - selektirani skupni projekt HDLUR-a, Galerija Ilija Šobajića, Nikšić (Crna Gora); Crtež – grafika - selektirani skupni projekt HDLUR-a, Međunarodni festival mediteranskog kazališta Purgatorije, Galerija Buća, Tivat (Crna Gora); Novi arheološki nalazi s otoka Krka, fotografska pratnja muzejskog postava, Galerija Decumanus, Krk; Crtež – grafika - selektirani skupni projekt HDLUR-a, Galerija Kortil, Rijeka; MI.11 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2012.] [KUL•] u nastajanju, Galerija Decumanus, Krk, izložen grafički triptih Room; Vizualni identitet časopisa Re 20/21; ovitak međunarodnog časopisa Ikon (5-2012); vizualni identitet 6. međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija; Medija 6, Galerija Klović, Rijeka, izložen grafički ciklus /sʌb’lɪmɨnəәl/Priče iz Kosjenkine kose, dizajn knjige kratkih priča Milice Žužić; MI.12 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2013.] ovitak međunarodnog časopisa Ikon (6-2013); vizualni identitet 7. međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija; GraficaRI, izložba suvremene riječke grafike, Galerija Mali salon, Rijeka; vizualni identitet promidžbene inicijative Dar iz Krk (logo, info-pano, katalog, promidžbeni letak); MI.13 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2014.] vizualni identitet izložbenog projekta Linkin6[art] 2014. (logo, katalog, plakat); MI.14 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2015.] /’fu:bar/ expo 2015 - izložba glitch umjetnosti, Galeriji Siva, Zagreb; vizualni identitet izložbenog projekta Linkin6[art] 2015. (logo, katalog, plakat); MI.15 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2016.] /’fu:bar/ expo 2016 - izložba glitch umjetnosti, Galeriji Siva, Zagreb; vizualni identitet izložbenog projekta LINK-IN-ART 2016 (logo, katalog, plakat); prijelom knjige Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća, autora Mladena Bastijanića (dizajn i grafička priprema); MI.16 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk; 70. godišnja izložba HDLU-a Rijeka, Galerija Juraj Klović, Rijeka; FUNDUS 1. XX - izložba radova iz fundusa Centra za kulturu Grada Krka, Galerija Decumanus, Krk

[2017.] Prijatelji mora: Igre - skupna fotografska izložba za postav na otvorenom (u selekciji stručnog tima festivala Rovinj-Photodays), Krk, Malinska, Baška, Rovinj, Pula, Mali Lošinj, Zadar, Biograd na moru, Šibenik, Split, Rijeka, Zagreb; prijelom knjige Tako je govorio Burbur, autora Alana Žica-Teklina (dizajn i grafička priprema); skupna izložba selektora Nikole Albanežea (iz serije Kritičr bira) na temu Djelo u procjepu, Galerija Juraj Klović, Rijeka; MI.17 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk; 71. godišnja izložba HDLU-a Rijeka, Galerija Juraj Klović, Rijeka; skupna izložba Pregled likovnog stvaralaštva otoka Krka, Galerija Sv. Nikola, Malinska; 71. godišnja izložba HDLU-a Rijeka selektorice Vane Gović, Galerija Juraj Klović, Rijeka

[2018.] prijelom knjige KRK25 – 25 godina od konstituiranja Grada Krka, urednice Milice Žužić (dizajn i grafička priprema); vođenje serije teorijsko-kreativnih radionica Likovnost danas (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk); MI.18 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2019.] prijelom knjige Krk – blagost mora, dašak gora: Crtice o vremenu i podneblju grada i otoka Krka, autora Milana Sijerkovića (uredništvo, dizajn i grafička priprema, prva lektura); vođenje serije teorijsko-kreativnih radionica Likovnost danas (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk); MI.19 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk

[2020.] dizajn digitalnog kataloga krčkih suvenira iz serije Dar iz Krka; knjiga Ljepote otoka Krka: Tragovima godišnjih doba, autora Srđana Hulaka (uredništvo, dizajn i grafička priprema, stilska korekcija teksta); Glitch.Art.Br 2020 – međunarodna online izložba; prvo post-pandemijsko izdanje, Brazil; MI.20 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk; 74. godišnja izložba HDLU-a Rijeka, Galerija Juraj Klović, Rijeka

[2021.] Radionica cijanotipije pod mentorstvom njemačkog fotografa Jörga Heiecka; knjiga Lepant 1571. i krčka galija: itinerari istraživanja, autora prof. dr. sc. Slavena Bertoše (dizajn i grafička priprema); MI.21 – manifestacije + nagrade + suveniri, priprema kompletne izložbe i svih pripadajućih grafičkih segmenata, Galerija Decumanus, Krk; Pogled na likovno stvaralaštvo otoka Krka, Kuća dubašljanske baštine, Bogovići (Malinska)