Igor Gržetić

appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEater (42x29): 100 €appleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEaterappleEater

appleEater

appleEater na bajkovit način pruža sintezu fetišizirane sage o Prvom grijehu i kritiku pobješnjele civilizacije koju simbolizira Novi Gotham. Riječ je o postavu kojeg sačinjava grafički ciklus, video-eksperiment i instalacija (koju čini niz memorabilija). U suvremenoj civilizaciji Zapada nailazimo na niz kontradiktornih fenomena koji osim međusobnog proždiranja, nagrizaju i esenciju – živući organizam. Posljedice su dramatične. Potpuni slom svijeta kojeg poznajemo simbolički predstavljen činom izjedanja voćke s kojim su, ako bolje razmislimo, započele čovjekove nevolje. Zadržimo se sada na priči o Prvome grijehu. Nakon što je Eva, zavedena zmijom, Adamu ponudila jabuku, a Adam počinio peccatum originale originas, čovjek je prekinuo svoju dublju povezanost s prirodom. Sve do danas to je otuđenje raslo; i to se otuđenje transformiralo. Ono s čime ga sada poistovjećujemo jedna je suluda vizija matrice u kojoj kiborzi svojim mehaničkim dijelom bistva primaju bezbrojne impulse koji kontroliraju njihove mentalne i tjelesne radnje. Asimilacija je uspjela, kazao bi Borg. Ili drugim riječima, čovjek je doveden u stanje kada bezbrojni, redom nametnuti i posve suvišni identiteti prijete sve manje i manje njegovoj egzistenciji. Izjedanje jabuke tako postaje magijski akt što nas vraća na početak ili njegov suprotan pol simbolizirajući slom demonizirane stvarnosti, a s izjedanjem u Edenu ono zatvara i krajnje začudan progres čovjekove svijesti. Međutim fantazmu koja slijedi nakon upravo opisanog, možemo označiti jedino pitanjem: nosi li nam budućnost pomirenje ili dvostruko veće otuđenje? Pobjedu ili poraz?

In an imaginary way, appleEater provides a synthesis of a story about the Original sin and critic of a mad civilization which symbolizes New Gotham. This exhibition gathers a cycle of computer graphics, a video-experiment and a memorabila-installation. In our contemporary Western civilization everyone can find a lot of contradictory phenomena which destroy each other and devour the essence – the living organism. Consequences are dramatic. A total breakdown of our world symbolically represented by the act of appleEating, which is responsible for the human misfortune.  After Eve’s fallacy and Adam’s peccatum originale originas, the human being interrupted his deep connections with (holly) nature. Up until today this alienation has been growing and transforming. Now you can compare it with a really crazy vision of matrix in which cyborgs with their mechanical parts of their being receive numerous impulses which control their mental and physical actions. Assimilation is complete, as Borg would say! Or in other words, human has been inserted into a condition in which numerous, enforced and superfluous entities threaten their own existence. According to that, appleEating became a magical act which sends us back to the beginning of its opposite pole, symbolizing, at the same time, a breakdown of demonized reality. With appleEating in Eden, it closes a strange progress of human conscience. However, phantasmagoria, which follows after what has just been described, can present you with only one question: what does the future bring – reconciliation or alienation? Victory or failure?

Promo letak izložbe appleEater | Flayer of appleEater exhibition (.jpg)

Video najava izložbe