Igor Gržetić

BitchCraft 3BitchCraft 3BitchCraft 3BitchCraft 3BitchCraft 3BitchCraft 3BitchCraft 3

BitchCraft 3

BitchCraft: BitchCraft 3, 2015. – 2016. 

Vežući se na ciklus Mediologija, Igor Gržetić ciklusom računalnih grafika pod nazivom BitchCraft nastavlja svoja istraživanja novomedijskih vizualnih struktura. Združujući i ovdje, vrlo sofisticirano, suvremenu tehnologiju s klasičnim i novim medijima, disciplinama i postupcima (s fotografijom, kolažom, videom i dizajnom, uz montažu, preklapanja i elektronsku obradu), te tako konstruirajući jednu novu, transformiranu vizualnu matricu grafičkoga medija. Time u području grafike (ponovno) otvarajući neke sasvim drukčije vizure. Novi mediji i suvremeni elektronski i internetski sustavi, čijim programima, raznim aplikacijama i grafičkim editorima Gržetić vrlo promišljeno autorski upravlja, funkcioniraju tu kao dizajneri grafičke slike i konstruktori nove zbilje. Zbilje koja je prošla kroz digitalne elektronske sustave, pa je zato transformirana i ne predstavlja sliku istinske stvarnosti, nego je njezina medijska simulacija. U takvom cyber space-u, stvarnost se više ne doživljava kao predodžba realnoga svijeta, nego kao medijski posredovana slika-fetiš. Jer nije više važno prikazati zbilju, već intervencijom na matrici – fotomontažom i fotokolažom – a ponajviše provlačenjem kroz kompjutorski sistem, promijeniti joj semantičko značenje; transformirati je i ukositi, što joj onda, tako modificiranoj, daje ogroman potencijal u smislu odašiljanja usmjerene poruke. Igor Gržetić to u svakom svom ciklusu radi izuzetno profinjeno; uvijek intrigantno intervenirajući na vizualnoj matrici; i uvijek kroz nju provlačeći priču čiji je diskurs angažirano aktivistički i kritički. Jer u fokusu njegova interesa su suvremene teme i suvremena problematika, čemu on prilazi s pozicije socijalne, ekološke, pa i ideološke osviještenosti. Zato ne čudi što se u ovom ciklusu pozabavio kompleksnim tematom feminizma, spojivši i preklopivši pod nazivom BitchCraft dva za to ključna i naizgled ambivalentna pojma, bitch i witch (witchcraft). Pojma koja su kroz povijest dugo vrijeme bila opterećena nekom vrstom pogrdnog, anatemskog značenja. U današnje vrijeme staro značenje je, međutim, mutiralo transformiralo se, pa su se značenja oba pojma u mnogočemu semantički približila, zadobivši novu semiotiku. [Višnja Slavica Gabout]

BitchCraft: BitchCraft 3, 2015 – 2016 

Computer graphics that make BitchCraft 3 cycle are the result of aggressive modification (recycling) of online pornographic material (as an ultimate error genre), which makes them a kind of e-collages. Errors caused by the multiplication of visual matrices create the aesthetics similar to the (visual/pictorial) materialization of violated digital (or even VHS) code. Second, thematic level of the cycle revives the story of the Inquisition as an abomination art of torture.