Igor Gržetić

From Darvin to Marx and Freud (50x50): 110 €From Darvin to Marx and Freud (50x50): 110 €From Darvin to Marx and Freud (50x50): 110 €From Darvin to Marx and FreudFrom Darvin to Marx and FreudFrom Darvin to Marx and FreudFrom Darvin to Marx and Freud

From Darvin to Marx and Freud

Grafički triptih From Darvin to Marx and Freud nastao je podsredstvom razmišljanja o sintezi teorija triju znastvenih velikana. Darvinovoj teoriji evolucje u ovom slučaju pridruženo je Marxovo inzistiranje na postojanju kulture fetišizma i Freudova opsesija traženja uzroka u razvoju čovjekove seksualnosti. From Darvin to Marx and Freud tako predstavlja poglavlja nedovršene knjige u kojoj se raspravlja o evoluciji fetiša od primordijalnog pripisivanja nadnaravnih osobina neživim predmetima, preko njegove transformacije podsredstvom evoluirane seksualnosti, sve do rađanja kulture u kojoj se neprestano podcrtava povezanost između sfere seksualnog i sfere vjerskog.

Graphical triptych From Darvin to Marx and Freud is a result of (re)thinking about synthesis of the three well-known theories. In this case, Darvin’s theory of Evolution is supplemented by Marx’s definition of culture and Freud’s obsession with finding the causes in development of human sexuality. Triptych From Darvin to Marx and Freud represents the chapters of an unfinished book which offers discussion about evolution of fetish from primordial attribution of supernatural powers to inanimate objects, through transformation of fetishism influenced by evolution of sexuality, to (re)birth of culture where is obvious connection between the sphere of sexual and the sphere of religious.