Igor Gržetić

Mediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postavMediologija: postav

Mediologija: postav

Mediologija: postav / Galerija Decumanus / Krk

Mediologija kao projekt sastavljen od šest cjelina istražuje fenomen transformacije; modeliranje/stvaranje nove manipulacijom postojeće stvarnosti. Riječ je računalno-grafičko-fotografskom eksperimentu koji ukazuje na gotovo alkemijski karakter koda – poruke. Veći dio vizualnih jedinica nastao je agresivnom reciklažom internetskog materijala, stvarajući kaotične vizuale; nove hibridne matrice specifične estetike. No unatoč različitom karakteru tako formiranih poruka, isti im modul (subliminal), kao subjekt reciklaže omogućuje prodor u (pod)svijest. I ovdje iznova biva otkrivena transformacija, i to ona promatrača uzrokovana manipulacijom njegove (pod)svijesti, što još jednom aludira na skrivene potencijale spomenute drevne discipline. [Igor Gržetić]

Igor Gržetić i Mediologijom (kompjutorska grafika, kolaž, reciklaža, fotografija, multimedija) nastavlja s dosadašnjim istraživanjima na području novih medija, u ovom projektu istražujući vizualne i masmedijske manipulacije. Pritom pokazuje ogromne mogućnosti suvremenih medija i alata, koji mijenjajući percepciju manipuliraju osjetilima, stalno nas uvjeravajući u zbilju koja je ustvari iskrivljena, iluzivna i zbog virtualne prirode medija – hibridna. Autor nam znalački modificira pogled (ali i sva ostala čula) metamorfozama, simulacijama, iskošenjima, replikacijama i sinestezijama, da bi na kraju redizajnirao stvarnost i kreirao novu zbilju. A u njoj dobiva na važnosti i sve ono što je pohranjeno u memoriji podsvijesti, zaboravljeno i možda odbačeno kao smeće, do čega međutim Gržetić poseže kao za starim datotekama na kompjutoru, na način data recovery – pronalazeći, obnavljajući i reciklirajući različite prostorno-vremenske vizualne podatke, te najposlije medijski generirajući simulakrum zbilje drukčije estetike. [Višnja Slavica Gabout]