Igor Gržetić

Subliminal stimuli (55x55): 160 €Subliminal stimuli (55x55): 160 €Subliminal stimuli (55x55): 160 €Subliminal stimuli (55x55): 160 €Subliminal stimuli (55x55): 160 €Bondage Television (70x50): 200 €Bondage Television (70x50): 200 €Bondage Television (70x50): 200 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €Kod 1 (45x45): 130 €kod 2 videokod 2 videokod 2 videokod 2 videokod 2 videokod 2 videoKOD II videokod 2 videokod 2 videokod 2 videopitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postavpitanje i evolucija postav

Pitanje & EVOLUCIJA | The Question and The Evolution

Pitanje & EVOLUCIJA, naziv je izložbe koju čine tri ciklusa kompjuterskih grafika – Subliminali, BondageTv, Kod I i video Kod II – tematizirajući pritom odnos krajnosti u suvremenoj seksualnosti. Na jednom se kraju tako nalazi bit, esencija, ono iskonsko, utjelovljeno u slikama prirode – boravištu buntovne Lilit koja u suvremenoj psihologiji simbolizira sve potisnuto, skriveno i suptilno; dok se na drugom podsredstvom evolucije rodila devijacija: oralizam, mazohizam, akromatofilija, asfiksiofilija, dendrofilija, froteurizam, koprofilija, emetofilija, mizofilija, urofilija, zoorastija, pigmalionizam. Potisnuto je konačno oslobođeno, a na Vama je da zaključite i u okvirima predstavljenog između dva pola pronađe sebe. Jedan od polova tako utjelovljuju Subliminali koji se kroz beskrajno umnažanje fetišističkih slika obraćaju nesvjesnom i s televizije preslikani prizori distihifilije koju su tek Ballard i Cronenberg odveli u mainstream; dok njegova krajnost u slikama šumskog pejzaža budi sjećanje na vrijeme iz prvih redaka Geneze – Kod I & Kod II.

The Question & THE EVOLUTION is the name of an exhibition which gathers three cycles of computer graphics – Subliminal stimuli, Bondage Television, Code I and experimental video Code II – exploring connection between extremes in contemporary sexuality. On the one side, we can recognize the existence of being, or true essence, which is presented by pictures of nature – a residence of rebellious (demon) Lilith who, in contemporary psychology, symbolizes everything that is hidden, subtle and suppressed. The opposite side brings us deviation which is result of evolution: acrotomophilia, algolagnia, emetophilia, gerontophilia, homeovestism, masochism, necrophilia, pictophilia, sadism, symphorophilia, urolagnia, zoosadism. The suppressed is finally released and it’s Yours to bring conclusion and find your own passion between the two poles. One of the extremes within the exhibition is presented by Subliminal stimuli cycle which is formed of an endless line of fetishistic pictures addressed to the unconsciousness and a (photo)copies of television symphorophilia scenes – sexual fetish which was popularized by Ballard and Cronenberg. On the other side, pictures of wood awakeing memories from the first lines of Genesis – Code I and Code II.

Katalog projekta D6 | Catalog of the D6 project (.pdf)

Katalog izložbe novoprimljenih članova u HDLU | Exhibition catalog of the new CAA (Croatian Association of Artists) members in Rijeka 2010 (.pdf)