Igor Gržetić

(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €(Porno)grafija (45x45): 140 €

(Porno)grafija | (Porno)graphy

Ciklus – Porno(grafija) – otkriva akciju stvaranja slobodnih mrlja na komadu presavijenog papira samo što je tinta u ovom slučaju zamijenjena nagim ženskim ili muškim torzom. Opisani postupak rezultirao je stvaranjem začudnih predodžbi koje, obzirom na karakter obrasca i moguću fantaziju promatrača, dobivaju pornografski potencijal.

The Porno(graphy) cycle reveals an action of making a free (undefined) inkblots in a piece of folded paper, but in this case ink was replaced with a naked male and female torso. Result of this artistic process is unusual pattern which – if we include a viewer’s fantasy – has a pornographic potential.