Igor Gržetić

Rorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografijaRorschach i Nova pornografija

Rorschach i Nova pornografija | Rorschach & The New Pornography

Projekt Rorschach i Nova pornografija javlja se kao rezultat višegodišnjeg studiranja jedne relativno mlade, ali zahtjevne, discipline – teorije likovnosti. Ušavši dublje u materiju ove struke sve mi je jasnijim postajalo provođenje interdisciplinarnosti – pažljivo ispreplitanje povijesti umjetnosti s postignućima ostalih znanstvenim disciplinama. Ovaj projekt tako objedinjuje raspravu o problemu iluzije austrijskog povjesničara umjetnosti Ernsta Gombricha, psihodijagnostička istraživanja švicarskog psihijatra Hermanna Rorschacha, te neobično igranje slobodnim mrljama njemačkog pjesnika, medicinara i parapsihologa Justinusa Kernera. Obzirom na specifične životne puteve Rorschach i Kerner različito su pristupili istom fenomenomenu. Dok je Rorschach, oslanjajući se na slobodne vizualne obrasce razvijao (psiho)dijagnostiku, Kerner se pred kraj života, pomoću istih, upustio u složena evociranja. Projekt Rorschach i Nova pornografija temelji se na spomenutoj intrigi – fenomenu različitog kodiranja istog obrasca ovisnom o mentalnoj usmjerenosti promatrača. Postav projekta tako okuplja dva grafička i jedan fotografski ciklus, grafički diptih, niz memorabilija i (pseudo)dokumentarni video. Ciklus – Porno(grafija) – otkriva akciju stvaranja slobodnih mrlja na komadu presavijenog papira samo što je tinta u ovom slučaju zamijenjena nagim ženskim ili muškim torzom. Opisani postupak rezultirao je stvaranjem začudnih predodžbi koje, obzirom na karakter obrasca i moguću fantaziju promatrača, dobivaju pornografski potencijal. Šestodijelni grafički ciklus i grfički diptih – objedinjeni nazivom Novi Rorschach – pružaju modifikacije izvornih Rorschachovih mrlja pridružene Kernerovoj spiritističkoj poeziji, dok fotografski ciklus – Schloss – vizualizira fantazmagoriju čiji se protagonisti uronjeni u vječnu konteplaciju trude složiti slagalicu izgubljenog (psihodijagnostičkog) znanja. Spomenut fotografski niz inspiriran je kritikama Rorschachovog testa, testa tematske apercepcije (TAT) i testa crtanja slike čovjeka pod nazivom What’s Wrong with This Picture? (Scott O. Lilienfeld, James M. Wood i Howard N. Garb) u svibnju 2001. objavljenim u časopisu Scientific American. Niz memorabilija Schwarz und Weiß i (pseudo)dokumentarac, Hälfte, za kraj uvode u zanimljive životne priče dvojice medicinara čije su kreacije na početku ulaska u svijet projektivne likovnosti odredile smjer same izložbe.

Rorschach & New Pornography Project is result of a long time research of a relatively young discipline – theory of art – whose matter was supplemented with knowledge of projective psychology. It explores the theories of Austrian-born art historian Ernst Gombrich, Swiss Freudian psychiatrist and psychoanalyst Hermann Rorschach and German poet and medical writer Justinus Kerner. Rorschach & New Pornography Project is based on an every day phenomenon of different perception of a same pattern which depends of viewer’s mental set. Exhibition gathers two computer graphics and one photographic cycle, graphic diptych, memorabilia installation and (pseudo)documentary. The Porno(graphy) cycle reveals an action of making a free (undefined) inkblots in a piece of folded paper, but in this case ink was replaced with a naked male and female torso. Result of this artistic process is unusual pattern which – if we include a viewer’s fantasy – has a pornographic potential. The cycle of computer graphic New Rorschach and the same named graphic diptych provide modified Rorschach inkblots combined with Kerner’s spiritistic poetry. Photography cycle Schloss (Castle) reveals a phantasmagoria where protagonists in perennially and deep contemplation try to set a puzzle of lost psycho-diagnostic knowledge. This cycle was inspired by criticism of Rorschach test which was published in Scientific AmericanWhat’s Wrong with This Picture? (Scott O. Lilienfeld, James M. Wood and Howard N. Garb). Memorabilia installation Schwarz und Weiß (Black and White) and documentary Hälfte (Half) provide an introduction in interesting biographies of two scientist whose creations, at the beginning to the entrance in the world of projective art, were determined direction of this exhibition.

Katalog izložbe | Exhibition catalog (.jpg)

Justinus Kerner: Kleksographien 9 MB (.pdf)