Igor Gržetić

/sʌb'lɪmɨnəl/ (70x70): 200 €/sʌb'lɪmɨnəl/ (70x70): 200 €/sʌb'lɪmɨnəl/ (70x70): 200 €/sʌb'lɪmɨnəl/ (70x70): 200 €/sʌb'lɪmɨnəl/ (170x70): 150 €/sʌb'lɪmɨnəl/: 800 €/sʌb'lɪmɨnəl/ | MediJa6/sʌb'lɪmɨnəl/ | MediJa6/sʌb'lɪmɨnəl/ | MediJa6/sʌb'lɪmɨnəl/ | MediJa6/sʌb'lɪmɨnəl/ | MediJa6/sʌb'lɪmɨnəl/ | MediJa6

/sʌb’lɪmɨnəl/

Kompjuterske kolažirane grafike nastale su u interakciji vizualnog, psihoanalitičkog i lingvističkog pristupa. Naziv /sʌb’lɪmɨnəl/ naizgled je kriptirana poruka, no riječ je o fonološkoj transkripciji engleske riječi subliminal, subliminalan, jednoj od komponenti višeslojno strukturiranog rada. Multipliciranje fetišističkih prizora oslanja se na mehanizme subliminalnih poruka koje apeliraju na našu podsvijest, naše pravo ili drugo ja, i stoga su djelotvornije, zašto se uvelike koriste u marketinškim strategijama. Emblematski apliciran prepoznatljiv crveni kvadrat nacionalnoga predznaka s psihoanalitičkog gledišta predstavlja nastavak sukoba između nagona i svjesnosti na sukob pojedinca i društva.

MediJa6: katalog | pozivnica