Igor Gržetić

THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia Ego (42x29): 100 €THE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia EgoTHE flag in Arcadia Ego

THEflag @ in Arcadia ego

Ciklus fotagrafija okupljen pod nazivom THEflag – @ in Arcadia ego uopćeno govoreći kritizira sve izraženiji problem otuđenja. Međutim, spomenuta karakteristika suvremenosti sagledana je iz nešto drugačije perspektive. Perspektive provoditelja (neo)liberalnog kapitalizma – kao zamjenjivog dijela mašine pokretane danonoćnim radom obilježenih klonova. Različitost uronjena u tako agresivan sustav umire brzo poput napuštenog Megapenthesa, a ono što ostaje bezlično je bljedilo. Krv (=život) je konačno ispovraćana, a zastava revolucije podignuta je nad vješala.

Photography cycle THEFrag – @ in Arcadia ego provides criticism of the alienation problem in general. However, this characteristic of modern society is perceived from a different perspective. From the angle of servants of (neo)liberal capitalism as an irreplaceable part of the machine that is living by virtue of night-day work of million clones. Within that aggressive system originality dies fast as a lonely Megapenthes and the thing that survives is only impersonal paleness. Blood (=life) is finally thrown up and THEflag of revolution raises above gallows.