Igor Gržetić

Kritičar bira: U Galeriji Juraj Klović otvorena izložba HDLU-a Rijeka

Uncategorized

Podjeli | Share

U Galeriji Juraj Klović sinoć je otvorena tradicionalna skupna izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka iz ciklusa Kritičar bira. Kritičar je ovoga puta povjesničar umjetnosti Nikola Albaneže, a on je temom pod naslovom Djelo u procjepu – poticaj dijalogu okupio osamnaest autorica i autora i odabrao njihove radove.

Komunikativni potencijal likovnoga djela, kao i svakoga drugog umjetničkog ostvarenja, nositelj je njegove vrijednosti, pravi pokazatelj značenja koje mu pridajemo. Taj potencijal ne može opstojati sam za sebe, on je u izravnoj svezi s kvalitetom izvedbe konkretnoga djela, s kontekstom koji ga uvjetuje, ali kojega i on sam stvara. U tom smislu, zanimljivo je razmotriti kako sami umjetnici pristupaju komunikacijskom aspektu svoga rada… stoji u najavi izložbe.

Umjetnička djela kao osobiti vizualni jezik pozivaju na čitanje. Promotrimo u kojoj mjeri autori vrednuju vlastiti izraz – kojim nam prenose svoje doživljaje – kao komunikacijski modus. Je li im važan ili je zadovoljenje stvaralačke potrebe (one unutarnje prisile koja ne brine o recepciji promatrača) ujedno i dovoljno ispunjenje?

S druge strane, prevelika briga o prihvaćanju može dovesti do podilaženja publici, ujedno i do snižavanja kriterija. Ukoliko je relacija s iskustvima promatrača izostala, djelo vjerojatno neće biti shvaćeno, a ukoliko je odnos prema temi banalan, nepoticajan, ono neće pobuđivati interes, naprosto neće biti zanimljivo – piše između ostaloga autor Nikola Albaneže u predgovoru kataloga izložbe.

Za ovu izložbu odabrani radovi posjeduju, po mom mišljenju, kombinaciju hermetičnosti (primjerice, oni Đanina Božića, Igora Gržetića, Ivica Nikolac) i lake prijemčivosti (Mirjana Marušić Gorska), zatim originalnosti i očuđenja (Ana Grubić, Želimir Hladnik), snažne emotivnosti (Morena Kvaternik), i suptilne, u znak kondenzirane osjećajnosti (Ljiljana Barković), izravne i slojevite kontekstualizacije (Yasna Skorup Krneta, Branko Lenić, Lea Čeč), izvedbene rukopisne i kompozicijske vještine (Dražen Filipović Pegla, Sanja Ipšić Randić) te oblikovne samosvojnosti (Jasna Bogdanović, Jelena Cetinja Vukelić), ironijskoga odmaka (Zdravko Milić, Željko Kranjčević Winter) i izravnoga humora (Saša Jantolek) – dakako, u raznim omjerima – koja ih čini kvalitetnim primjerima uspješne likovne komunikacije, a ona, ne smijemo zaboraviti, podjednako ovisi i o drugoj strani; o recipijentima koji svojim čitanjem/razumijevanjem moraju dopuniti inicijalnu višeznačnost ponuđenih ostvarenja – zaključuje Nikola Albaneže.

Katalog: Kritičar bira: Djelo u procjepu – poticaj dijalogu

 

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

Kritičar bira: Djelo u procjepu, postav

BitchCraft 3

BitchCraft 3