Igor Gržetić

Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje

Uncategorized

Podjeli | Share

Roberta Bajčić – Miriam Volarić – Dina Antić

Galerija Decumanus, 17. – 25. 05. 2019.

 

Uvod: Teorijsko-kreativne radionice Likovnost danas

 

Suvremena likovnost, vizualna kultura i vizualne komunikacije 

Unatoč tome što su postmodernističke struje dokinule granicu između života i umjetnosti u bilo kojem smislu, ili različitih oblika umjetnosti, te unatoč tome što s likovnim sadržajima komuniciramo svakodnevno, u najrazličitijim prigodama posredstvom širokog spektra medija, postoji problem u nerazumijevanju ideje o suvremenoj likovnosti (iliti likovnosti danas), a kojeg je najprije bitno osvijestiti, kako bi se u sljedećem koraku doskočilo njegovom (eventualnom) rješavanju. No, zašto je tome tako? Sve manji broj sati likovne kulture neovisno o obrazovnoj piramidi, nepovezivanje (tj. neprožimanje) likovnih s ostalim sadržajima, ali i prešućivanje likovnog stvaralaštva izraslog iz novih umjetničkih praksi što su revolucionarizirale likovnost ‘60-ih i ‘70-ih godina prošlog stoljeća (u kontekstu formalnog obrazovanja), doveli su do nerazumijevanja suvremene vizualne kulture, izazvavši pritom glasan šum u suvremenim vizualnim komunikacijama. To je i više nego očito u činjenici da galerijski i muzejski prostori polako gube svoju publiku (što dokazuju akcije poput Noći muzeja kojima je zadaća reverzibilizirati situaciju), ali i u postojanju zanemarivog interesa usmjerenog prema bilo kojoj formi suvremene likovnosti.

 

Teorijsko-kreativne radionice

Zadaća serije teorijsko-kreativnih radionica, koje su provođene tijekom školske godine, bila je barem djelomično umanjiti šum koji postoji u suvremenim vizualnim komunikacijama. Naime, riječ je o radionicama koje su započele teorijskim dijelom a kojima se, uzimajući u obzir teoriju likovnosti, filozofiju, sociologiju i ostale znanstvene discipline, predstavila likovnost od ‘70-ih godina prošlog stoljeća pa sve do danas, koju karakterizira snažna teorijska podloga, s naglaskom na događanja vezana uz domaću likovnu scenu. Nakon upoznavanja s teorijom, uslijedio je kreativni dio u smislu poticanja na konkretno izražavanje u maniri spoznanog o suvremenoj likovnosti i/ili poticanja na aktivno zamjećivanje što se odnosi na istinsko razumijevanje doživljenog (ili pak proživljenog) umjetničkog djela.

 

Teorijski i praktični dio

Teorijskim dijelom bila je obuhvaćena rasprava o postmodernističkoj revoluciji što je transformirala ne samo umjetnost već i način gledanja, novim umjetničkim praksama i uspostavi za tradiciju modernizma atipičnih načina djelovanja u smislu pojave neodadaizma, vizualne poezije, body arta, performansa i happeninga, konceptualne umjetnosti, urbanih intervencija i land arta, ambijentalne umjetnosti i site-specific arta te video arta, art filma, računalne i virtualne umjetnosti. Neki od izdvojenih predstavnika navedenih struja su: Jackson Pollock, John Cage, Robert Rauschenberg, Jim Dine, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Gorgona, Tomislav Gotovac, grupa OHO, Vlado Martek, Yves Klein, Gilbert & George, Marina Abramović, Orlan, Stelarc, Herman Nitsch, Joseph Beuys, Rebeca Horn, Vlasta Delima, Renata Poljak, Marko Pogačnik, Braco Dimitrijević, Mladen i Sven Stilinović, Dalibor Martinis, Robert Smithson, Walter De Marie, Richard Long, Sanja Iveković, Tanja Dabo, Jasna Šikanja, Mirjana Vodopija, Marina Gržinić, Andreja Kulunčić, Vuk Ćosić, David Cronenberg, David Lynch ili David Robert Mitchell…

Nakon usvajanja vokabulara karakterističnog za suvremenu likovnost praktični se dio ogledao u pokušaju reproduciranja suvremenog umjetničkog djela, kao i pokušaju da se konkretno umjetničko djelo analizira, a potom i shvati, s obzirom na određeni kontekst (socijalno-političke i ideološke prilike, filozofsku zadatost, duhovno komponentu ili slično).

 

Ciljevi

Tako postavljen program naposljetku je generirao upoznavanje dionika suvremene umjetnosti, usvajanje vokabulara specifičnog za suvremenu umjetnost te istraživanje njezinih izražajnih mogućnosti, što bi, svakako, trebalo pridonijeti boljem vizualnom snalaženju u svijetu snažno opterećenom najrazličitijim vidovima vizualnih informacija.

 

Izložba

Upravo istraživanje izražajnih mogućnosti suvremene likovnosti dovelo je do izložbenog projekta triju autorica, ujedno i polaznica teorijsko-kreativnih radionica: Roberte Bajčić, Miriam Volarić i Dine Antić, koje su savladale njezin kompleksan vokabular, upustivši se u spretna baratanja različitim medijima, kao i različite pristupe kreiranju, sa značajnim naglaskom na eksperimentiranje i hibridnost forme.

 

Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje 

 

Radovi okupljeni izložbom, osim iskustvom suvremene umjetnosti, motivirani su i cjelogodišnjim školskim projektom na temu Navigare Necesse Est (Ploviti se mora) kojoj su sve tri autorice dale suvremen predznak, tražeći inspiraciju u postmodernističkoj interpretaciji svijeta uhvaćenoj u suvremenoj likovnosti.

Roberta Bajčić svoje je vizije predstavila fotografskim ciklusom Što su ti razglednice bez primatelja? i dvama video-radovima: Epohe boje i Zvjezdana prašina. I dok fotografski ciklus biva tek podlogom za daljnje intervencije u smislu njegove dekonstrukcije bilo fizički nanesenom bojom ili elementima posuđenim iz tehnika kolaža i asemblaža, video Epohe boja, uvodi u semiotiku, spajajući konkretne boje s motivima vezanim uz asocijacije različitih razina. Video je, također, dopunjen i tekstovnom komponentom (stvarajući tako zanimljiv, medijski različit diptih) koju čine na površinu zida preneseni titlovi što ih je autorica osmislila u suradnji s Miriam Volarić. Njihova suradnja ogleda se i u videu Zvjezdana prašina, za koji Miriam potpisuje tekst, a u čijem je fokusu istraživanje odnosa mikro i makrokozmosa, drugim riječima jedinstvenost ljudskog bića, kao takva usporediva s jedinstvenošću svih ostalih elemenata kozmosa, iako nas sve ipak tvori ista zvjezdana prašina. Osim zanimljivom suradnjom s Robertom, Miriam Volarić predstavlja se fotografskim ciklusom Gledalište i mobilom Gledatelji, koji zajedno čine jednu tematsku cjelinu tim više što su, u maniri konceptualne likovnosti, povezani rečenicama: Koje ti je gledište? (Gledalište) i Koja ti je gledanost? (Gledatelji). Na taj je način problematiziran odnos između subjekta i objekta, subjekta koji promatra i objekta koji biva promatran, odnosno trenutka u kojem subjekt postaje objekt, što je s jedne strane samo pitanje vremena, a s druge perspektive. Ako bolje razmislimo, ne utjelovljujemo li danas svi mi sintezu obiju kategorija? Treća autorica, Dina Antić, također, poseže za asocijacijama. Njezin koloristički zavodljiv fotografski ciklus Modno more, rezultat je fotografske akcije, točnije potrage za detaljima, u ovome slučaju vezanim uz odijevanje. Sintezom vizualnog obrasca – modnog detalja i jednostavnog tekstovnog naputka – opisa, osjećaja i motivacije, autorica postavlja zanimljivo pitanje: Što je moda? i Što modu motivira?, jer ipak se ovdje radi o jednom od univerzalnih modela komunikacije (poput gesti i ekspresija), iz kojeg se često može iščitati puno više od onog što bismo isprva htjeli!

Navedenim su se autoricama, istražujući prije svega ready-made i reciklažu, također, pridružili Duje Franolić, Mateo Žužić i Antonio Kontić, kreiravši lampu od gume, metala i led lampi koju su nazvali Fiat lux. Et facta est lux te Matija Kuljanić, Ivan Kraljić i Maik Depikolozvane, stvorivši instalaciju korištenjem starih guma i istrošenog alata pod nazivom Navigare necesse est.

Ploviti se mora! Zašto?, vratili bi postmodernisti! No, ovi su mladi autori zaista spretno zaplovili vodama suvremene likovnosti!

 

Voditelji teorijsko-kreativnih radionica Likovnost danas: Igor Gržetić, Ana Pasarić

 

Plakat: Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje

 

Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje, plakat izložbe

Navigare Necesse Est: Postmoderno čitanje, plakat izložbe

Roberta Bajčić: Što su ti razglednice bez primatelja?, dio ciklusa

Roberta Bajčić: Što su ti razglednice bez primatelja?, dio ciklusa

Roberta Bajčić: Što su ti razglednice bez primatelja?, dio ciklusa

Roberta Bajčić: Što su ti razglednice bez primatelja?, dio ciklusa

Roberta Bajčić: Epohe boje, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Epohe boje, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Epohe boje, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Epohe boje, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Epohe boje, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Epohe boje, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Zvjezdana prašina, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Zvjezdana prašina, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Zvjezdana prašina, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Zvjezdana prašina, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Zvjezdana prašina, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Roberta Bajčić: Zvjezdana prašina, segment videa (u suradnji s Miriam Volarić)

Miriam Volarić: Gledatelji

Miriam Volarić: Gledatelji

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Miriam Volarić: Gledalište, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa

Dina Antić: Modno more, dio ciklusa